برای کارگاه روانشناسی مدیریت حال خوب ابتدا مبلغ ۸۱۱/۰۰۰ تومان را به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۱۱۶۸۵۴۵۳۴۲ نزد بانک قرض الحسنه مهر به نام علیرضا زارع شهرآبادی واریز نموده و سپس فرم زیر را تکمیل نمایید.

شماره پشتیبانی ۰۹۰۳۲۳۳۳۱۱۴