برای شرکت در دوره آموزشی طراحی سایت با وردپرس بصورت مجازی ابتدا مبلغ ۹۸۱/۰۰۰ تومان را به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۱۱۶۸۵۴۵۳۴۲ نزد بانک قرض الحسنه مهر به نام علیرضا زارع شهرآبادی واریز نموده و سپس با شماره ۰۹۰۳۲۳۳۳۱۱۴ تماس حاصل نمایید