موضوعات دوره
 • اصول شاد بودن
  افسردگی و راه درمان
  تفکر صحیح در موضوعات مختلف
 • شناخت اعتماد به نفس و عزت به نفس
  شناخت استرس و اضطراب و راه کارهای مناسب برای مواجه شدن صحیح
  تثبیت حال خوب
  شکرگزاری و تاثیر فوق العاده آن در حال خوب
  معنویت در مقابل حالت های رفتاری

برای شرکت در دوره آموزشی طراحی سایت با وردپرس بصورت مجازی ابتدا مبلغ ۸۱۱/۰۰۰ تومان را به شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۱۱۶۸۵۴۵۳۴۲ نزد بانک قرض الحسنه مهر به نام علیرضا زارع شهرآبادی واریز نموده و سپس با شماره ۰۹۰۳۲۳۳۳۱۱۴ تماس حاصل نمایید