برای همکاری با ما در فروش دوره های آموزشی و کارگاه ها با درصد مشارکت بالا لطفاً فرم زیر را تکمیل نمایید تا کد اختصاصی شما صادر شود و فروش خود را آغاز نمایید.

برای مثال : شما دوره طراحی سایت را به ۱۰ نفر معرفی می‌کنید و کاربران با استفاده از کد اختصاصی شما ، دوره را به مبلغ ۹۸۱/۰۰۰ تومان تهیه می‌کنند و شما از هرکاربر ۱۰ درصد دریافت خواهید کرد . برای مثال برای ۱۰ نفر مبلغ ۹۸۱/۰۰۰ تومان به حساب شما واریز خواهد شد.